VÒNG QUAY GIỜ VÀNG 7 K

Play Center Play
 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  143*** Bạn Nhận Được 20 Kim Cương 2020-11-24 16:37
  ttt**** CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 100 KIM CƯƠNG 2020-11-24 16:31
  Dan*** Bạn Nhận Được 15 Kim Cương 2020-11-24 16:31
  Dan*** Bạn Nhận Được 15 Kim Cương 2020-11-24 16:31
  thh**** CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC NICK Full SKIN SÚNG 2020-11-24 16:31
  Dan*** Bạn Nhận Được 15 Kim Cương 2020-11-24 16:31
  Dan*** Bạn Nhận Được 20 Kim Cương 2020-11-24 16:31
  oll**** CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 999 KIM CƯƠNG 2020-11-24 10:30
  141*** Bạn Nhận Được 15 Kim Cương 2020-11-24 10:30
  141*** Bạn Nhận Được 15 Kim Cương 2020-11-24 10:30
  ttt**** CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 999 KIM CƯƠNG 2020-11-24 09:34
  117*** Bạn Nhận Được 20 Kim Cương 2020-11-24 09:34
  117*** Bạn Nhận Được 15 Kim Cương 2020-11-24 09:33
  112**** CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC NICK Full SKIN SÚNG 2020-11-24 07:28
  143*** Bạn Nhận Được 15 Kim Cương 2020-11-24 07:28
  143*** Bạn Nhận Được 15 Kim Cương 2020-11-24 07:27
  143*** Bạn Nhận Được 20 Kim Cương 2020-11-24 07:27
  143*** Bạn Nhận Được 15 Kim Cương 2020-11-24 07:27
  MOL*** Bạn Nhận Được 999 Kim Cương 2020-11-23 20:01
  MOL*** NỖ HŨ Bạn Nhận Được 5555 KIm Cương 2020-11-23 20:01
  MOL*** Bạn Nhận Được 40 Kim Cương 2020-11-23 20:01
  MOL*** Bạn Nhận Được 15 Kim Cương 2020-11-23 20:01
  MOL*** NỖ HŨ Bạn Nhận Được 5555 KIm Cương 2020-11-23 20:01
  MOL*** Bạn Nhận Được 40 Kim Cương 2020-11-23 20:01
  MOL*** Bạn Nhận Được 15 Kim Cương 2020-11-23 20:01